log

【ベトナム現地】NHKの取材を受けました-ドンア大学

2019年12月20日 | 未分類

ベトナム現地・ドンア大学にて、私たちの取り組みがNHKの取材を受けました。
https://www.youtube.com/watch?v=BndN9RtujRg&feature=youtu.be
(YouTube-ドンア大学のチャンネル)

11:41 | Posted by kato